Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον


Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Δ2 τάξης συνέλεξαν άχρηστα, ανακυκλώσιμα...


 υλικά και, μαζί με το δάσκαλό τους κ. Ψαρρό Νίκο, τα τοποθέτησαν στους κάδους ανακύκλωσης της γειτονιάς μας. Τα παιδιά συζήτησαν στην τάξη για τους φυσικούς πόρους της γης και διαπίστωσαν ότι η ανακύκλωση είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της Γης.