Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Δεκατιανό στην τάξη

Οι μαθητές των Δ1 και Δ2 τμημάτων, στα πλαίσια του μαθήματος "Η ελιά" στη Νεοελληνική Γλώσσα, ετοίμασαν υγιεινό δεκατιανό, το οποίο
περιελάμβανε ζεστό ψωμί με ελαιόλαδο και τυρί. Τα παιδιά έφεραν ελαιογραφίες στην τάξη και συζήτησαν για το λάδι στη μεσογειακή διατροφή.