Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ενδοσχολική επιμόρφωση (Ατυχήματα – Πρώτες βοήθειες)




Την Τρίτη  4  Νοεμβρίου  πραγματοποιήθηκε 
από την γυμναστή του Σχολείου μας κο Νίκο
 Καρύδη   ενημέρωση με  θέμα   « Πρόληψη 
ατυχημάτων  –  Πρώτες  Βοήθειες »    στα 
πλαίσια της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης. Η
ενημέρωση   έγινε   το   απόγευμα,   εκτός
ωραρίου και συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί
του Σχολείου μας.