Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

"Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο"
H σχολική μας μονάδα επιλέχθηκε να παρακολουθήσει την τηλεδιάσκεψη με θέμα "Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο" μονόδρομα, μέσω του περιβάλλοντος ζωντανής μετάδοσης. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου από την Ελληνική Αστυνομία και την παρακολούθησαν οι μαθητές της Δ, Ε και ΣΤ τάξης,