Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

27 /4/2015

 «Ομαλή Μετάβαση Μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο»  
     
   Η ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς). Κάποιοι μαθητές εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τον αριθμό των μαθημάτων, τη δυσκολία τους, την αντιμετώπιση που  θα έχουν από τους εκπαιδευτικούς, τις νέες παρέες που θα κάνουν, την αξιολόγηση στην οποία θα υποβληθούν κ. ά.
   Παράλληλα με τους μαθητές και οι γονείς διατυπώνουν προβληματισμό με το δικό τους τρόπο, προβάλλοντας αρκετές φορές τις δικές τους σχολικές εμπειρίες. Πολλές φορές δέχονται τις απορίες των παιδιών τους και καλούνται να απαντήσουν στις αγωνίες τους δίχως να έχουν πρόσφατη αντικειμενική ενημέρωση για τις νέες μαθησιακές-παιδαγωγικές συνθήκες που επικρατούν στο Γυμνάσιο.
    Οι προσπάθειες όλων μας πρέπει να έχουν στόχο τη διαμόρφωση προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσαρμοστούν όσο γίνεται πιο ομαλά στη νέα τους μαθησιακή πορεία και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές τους. 
   Το παρακάτω ευέλικτο προγραμματικό σχήμα ενεργειών μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό καταγραφής των απόψεων των μαθητών αλλά και αποτίμησης της αποτελεσματικότητάς των δραστηριοτήτων ομαλής μετάβασης.
Τα παιδιά του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο Μύρινας ,ξεναγήθηκαν στο χώρο ,παρακολούθησαν μαθήματα .
Ευχαριστούμε τον Γυμνασιάρχη και τους καθηγητές για τη φιλοξενία.