Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015Συμμετέχουμε ως σχολείο στον αγώνα δρόμου με τίτλο <<Τρέχουμε για την Ειρήνη>>.