Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο σχολείο μας θα γίνονται από την 1η Ιουνίου έως και την 21η Ιουνίου 2015.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄΄ Τάξη του Δημοτικού είναι τα εξής΄΄
α.Πιστοποιητικό γέννησης,Δήμου ή κοινότητας
β.Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ,ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται  ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο ,φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
δ.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.