Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Το 4ο Νηπιαγωγείο στα θρανία Μας

    
Εργασίες και κατασκευές παιδιών  του σχολείου και του νηπιαγωγείου στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Όμαλή΄  Μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο ΄΄