Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Η Μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία το παιδί εγκαταλείπει το οικείο περιβάλλον του νηπιαγωγείου και μετακινείται στο καινούργιο περιβάλλον του Δημοτικού σχολείου, που έχει διαφορετική οργάνωση χώρου, πρόγραμμα και κανόνες λειτουργίας. Το παιδί οφείλει να προσαρμοστεί ταυτόχρονα σε πολλές αλλαγές, που συχνά του προκαλούν άγχος, κατάσταση που επιτείνεται μερικές φορές και από τους ίδιους τους γονείς.
Για να επιτευχθεί η ετοιμότητα του παιδιού, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τις αλλαγές που θα δημιουργήσει η μετάβαση και  να βρίσκει τρόπους να γεφυρώνει τις διαφορές, που θα συναντήσει στο δημοτικό σχολείο σε σχέση με το νηπιαγωγείο είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία του. Η διαδικασία της προετοιμασίας του παιδιού έχει ως κύριους στόχους:


1.      Να αγαπήσει το παιδί το σχολείο.
2.      Να καταστεί ικανό να ανταποκρίνεται δημιουργικά στις απαιτήσεις του σχολείου και να αισθάνεται υπερήφανο και ευχαριστημένο από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
3.      Να διαμορφώσει μια θετική στάση προς την μάθηση.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το σχολείο μας επισκέφτηκε  το 2ο Νηπιαγωγείο Μύρινας.

Πραγματοποιήθηκαν  δράσεις ,παιχνίδια ομαδικά .