Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Ημέρες ενημέρωσης εκπαιδευτικών

Παπαδημητρίου Γιώτα   Α1   Κάθε Δευτέρα 11.45-12.25
Παράσογλου Αρίστη  Α2  Κάθε  Τετάρτη 10.00-11.30
Λαδοπούλου  Άννα Β1  Κάθε Τετάρτη 12.25-13.15
Βρέντζου Αργυρώ Β2 Κάθε Πέμπτη 11.45-12.25
Δανιήλ Γεώργιος Γ1 Κάθε Τετάρτη 11 -11.30
Δαρδαγάνη Κατερίνα Γ2 Κάθε Τρίτη 14....
Μπακλατζής Κων/νος  Δ1 Τετάρτη 11.45-12.25
Διαμαντής Κων/νος Δ2 Δευτέρα 12.30 -13.15
Αντωνιάδου  Ελενα  Ε Πέμπτη 12.30 - 13.15
Καραγιάννη Ναυσικά  ΣΤ1 Παρασκευή 12.30-13.15
Ρήγα Γωγώ ΣΤ2 Τετάρτη 12.30-13.15