Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου στο 2ο Δ.Σ. Μύρινας·        Ευαγγελισμός της Θεοτόκου(θεατρικό)
·       Τη υπερμάχω (απολυτίκιο)
·       «Το σκετς» (θεατρικό)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Ο τσάμικος του Χατζηδάκη (τραγούδι)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Να ’τανε το 21(τραγούδι)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Κρυφό σχολειό (θεατρικό)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Ρήγας Φεραίος (θεατρικό)
·       Θούριος (τραγούδι)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Όρκος των Φιλικών
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Υψηλάντης (θεατρικό) 
·       Δέκα Παλικάρια (τραγούδι)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Κολοκοτρώνης (θεατρικό)
·       Σαράντα παλικάρια (χορός)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Μπουμπουλίνα (θεατρικό)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Σουλιώτισσες (θεατρικό)
·       Ο χορός του Ζαλόγγου (χορός)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Άκρα του τάφου σιωπή (τραγούδι)
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Χορός «κοφτός »
·       Αφήγηση του ιστορικού της γιορτής
·       Τίποτα δεν πάει χαμένο
·       Αποφώνηση
·       Εθνικός Ύμνος
Oι Δασκάλες της Έκτης τάξεις/Οι μαθητές