Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Παιχνίδι και Μαθηματικά

Τα παιδιά του Σχολείου Μας πήραν μέρος στο 10ο  Μαθητικό  Διαγωνισμό  «Παιχνίδι και Μαθηματικά» Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Καλή επιτυχία.