Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Θέμα : «Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018»
Σχετ.: Α.Π. Φ.14/ΕΑ/1821