Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Οι μαθητές  σχεδιάζουν

Το δέντρο της Ζωής 

υπό την επίβλεψη της  

κ. Αθανασιάδου Δέσποινας