Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ, μαζί με άλλα εργατικά σωματεία του νησιού, ξεκινούν τη λειτουργία Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης.
  Ο στόχος του φροντιστηρίου είναι διπλός : Από τη μια να μη στερηθούν τα παιδιά τη βοήθεια στα μαθήματα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν οι γονείς τους και από την άλλη να αναδειχθεί η ανάγκη κοινής πάλης γονιών – μαθητών – εκπαιδευτικών – εργαζομένων για ΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΟΥΛΕΙΑ – ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
  Η συμμετοχή για τους μαθητές είναι δωρεάν και δεν έχει κανέναν όρο και προϋπόθεση. Έμπειροι εθελοντές εκπαιδευτικοί διατίθενται αυτή τη στιγμή εθελοντικά να βοηθήσουν τους μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή και στα μαθήματα Γλώσσας, Μαθηματικών, Αγγλικών και Γερμανικών. Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας.
  Όσοι γονείς θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους στο Λαϊκό Φροντιστήριο, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση, επισημαίνοντας τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσει το παιδί τους :

ΑΙΤΗΣΗ
Ο/Η …………………………………………………………………………………………………………………….., γονέας του/της ………………………………………………………………………………………………………………………………, μαθητή/μαθήτριας της ……………. Τάξης του ………………………………. Δημοτικού Σχολείου ……………………., συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου στα παρακάτω μαθήματα του Λαϊκού Φροντιστηρίου.
        ΓΛΩΣΣΑ                      
        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
        ΑΓΓΛΙΚΑ
        ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
(επισημάνετε με ένα √ τα μαθήματα που επιθυμείτε)

Ο/Η αιτών/ούσα