Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Let΄s do it Greece!

1η Απριλίου 2019 
Το Σχολείο μας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Let΄s do it Greece!
Οι δράσεις μας εντός και εκτός σχολικού χώρου .
Αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον .